Wednesday, July 22, 2015

இறைவா..! மன்னித்தருள்..!

"இறைவா..! என் பாவங்களை மன்னித்தருள்வாயாக! என் மீது கருணைபுரிவாயாயக! நேரிய பாதையில் என்னை வழி நடத்துவாயாக! எனக்கு வாழ்வாதாரத்தை அளிப்பாயாக..!" - அண்ணல் நபி

No comments:

Post a Comment